Sisäilmakumppanit lanseeraa uuden SLI-tutkimuksen®

Suomalaisten kiinteistöjen sisäilman laatua tutkitaan jatkossa yhtenäisellä, selkeällä mallilla – Sisäilmakumppanit lanseeraa uuden SLI-tutkimuksen®

Eteläpohjalaisen Nuohous- ja ilmastointitohtorit Oy:n uusi asiantuntijayksikkö Sisäilmakumppanit on kehittänyt uudenlaisen SLI-tutkimuksen®. Koko sisäilma-alaa muuttava tutkimus tuo sisäilman ja ilmanvaihdon tutkimiseen yhtenäisen toimintamallin. Samalla se lisää koko sisäilma-alan läpinäkyvyyttä ja tietoutta kiinteistöpäättäjille sekä asukkaille. SLI-tutkimuksen pilotointiin on lupautunut mukaan merkittävä määrä suomalaisia kaupunkeja, kuntia, tilapalveluiden tarjoajia sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

”Aiemmin sisäilman laadun ja ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden mittaamiseen ei ole ollut selkeää, yksiselitteistä ja yhtenäistä mallia, ja myös hyväksytyt laatutasot ovat vaihdelleet. Halusimmekin Nuohous- ja ilmastointitohtoreilla tarttua tähän. Tavoitteenamme on ollut kehittää yhtenäinen toimintamalli sekä sisäilmatutkimuksen suorittamiselle, että tutkimuksesta saatavalle raportille. Esimerkkiä on haettu muun muassa kiinteistöjen energiatodistuksista”, kertoo Sisäilmakumppanit-liiketoiminnasta vastaava projekti- ja kehityspäällikkö Jesse Petäys.

SLI-tutkimuksessa tutkitaan ilmanvaihtojärjestelmän kunto kokonaisvaltaisesti, ja kaikki osa-alueet arvioidaan selkeästi. Arvioinnin kohteena ovat muun muassa järjestelmän puhtaus- ja kuitutasot, energiatehokkuus ja äänitasot, automaatio, tekninen käyttöikä sekä yleinen toiminta ja vaatimusten mukainen toteutus. Samalla kartoitetaan myös mahdolliset sisäilmaongelmat, jotka johtuvat ilmanvaihdosta. Tutkimusraportti kertoo ilmanvaihtojärjestelmän kunnon kattavasti ja ymmärrettävästi. Raportti toimii apuvälineenä etenkin kaikille kiinteistöpäättäjille, esimerkiksi iv-teknisiä tarjouspyyntöjä tehtäessä.

”Palvelullamme tuotamme ennen kaikkea entistä läpinäkyvämpää palvelua kiinteistön sisäilmasta ja ilmanvaihdosta vastaaville päättäjille ja kiinteistön loppukäyttäjille. Raportin tieto on ymmärrettävissä ilman teknistä asiantuntemusta tai tietotaitoa. Ymmärrettävien tulosten myötä on helpompi lähteä kartoittamaan mahdollisesti tarvittavaa korjaajaa ja myös seurata korjaustoimenpiteiden lopputulosta sekä vaikutuksia”, sanoo Petäys.

SLI-tutkimus ja tutkimustyökalu kaikkein käyttöön 

SLI-tutkimus ja sen suorittamiseen tarvittava tutkimustyökalu ovat tulevaisuudessa kaikkien halukkaiden käytettävissä täysin julkisesti. Kiinteistön omistaja tai päättäjä voi tilata tutkimuksen keneltä tahansa pätevältä toimijalta. Verkkopohjaisen työkalun kautta tutkimus voidaan tehdä huomattavasti perinteistä tutkimusta kustannustehokkaammin.

”Tavoitteenamme on isommassa kuvassa uudistaa koko alaa ja lisätä ymmärrystä sisäilman merkityksestä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Samalla haluamme parantaa suomalaisten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaolosuhteita. Tästä syystä olemme myös halunneet, että SLI-tutkimuksen toimintamalli on myös muiden alan toimijoiden käytettävissä. Toimintamalli ja laatumittarit ovat helposti skaalattavissa uusille paikkakunnille, ja uskommekin valtakunnallisesti merkittävään muutokseen alalla”, kertoo Petäys.

Lisätiedot:
Jesse Petäys
projekti- ja kehityspäällikkö, Sisäilmakumppanit
Nuohous- ja ilmastointitohtorit Oy
p. 044 9858 087
jesse.petays@nuohousjailmastointi.fi